ROT Elinstallationer

Det här är kraven för rotavdrag gällande elinstallationer:

  • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
  • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för:

Rotavdrag ges inte för:

  • eldragning i trädgården
  • installation och reparation av larm 
  • att göra energideklarationer.

Läs mer på Skatteverkets information om ROT-arbeten eller kontakta oss för mer information och rådgivning.

m here