Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare kan rädda liv

Har du en jordfelsbrytare så kan den skydda dina elinstallationer. Det kan gälla vanliga eluttag men även el utomhus och i badrum.

Hög elsäkerhet

Om du låter installera en jordfelsbrytare får du hög elsäkerhet och den bör installeras för hela elanläggningen.
 
Om du har en jordfelsbrytare bryts strömmen snabbt och därför minskas risken att någon i din omgivning skadas av el. Ett exempel är att om en apparats hölje skulle bli spänningsförande bryts strömmen. 
 
Kontakta oss för mer information och rådgivning.