Elbesiktning

Se till så att du har säker el

 

Som ägare är det du som är ansvarig

Du kan kontrollera din el genom att boka en elbesiktning. Vi tittar bland annat på om dina elinstallationer är rätt underhållna och om de är fackmannamässigt utförda.

Skulle en brand uppstå som beror på bristfälliga eller gamla elinstallationer så kan du riskera att få ett nedsatt försäkringsbelopp. 

Eio Eltest bild

Säkerhetshöjande åtgärder

Vid en privat elbesiktning går vi igenom hemmets elinstallationer samt gör nödvändiga säkerhetshöjande åtgärder. Vi kan t.ex. montera pet-skyddade uttag samt reparera och/eller byta ut eventuella skadade delar.

Kontakta oss för mer information och rådgivning.