ROT

ROT-avdrag för elinstallationer

Krav för rotavdrag:

  • Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden som köparen äger.
  • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Husets värdeår.

Rotavdrag ges för

Inget avdrag ges för

  • eldragning i trädgården
  • installation och reparation av larm 
  • att göra energideklarationer.

Läs mer på Skatteverkets sidor.